Back

Pripravení učitelia ovplyvňujú budúcnosť

Každý deň, keď  vojdeš do triedy, ovplyvňuješ budúcnosť. Si viac než len učiteľ(ka).
Si príležitosťou, ktorú tvoji žiaci potrebujú. Tvoje slová, tvoje vedenie, tvoja vášeň pre učenie majú moc meniť svet. Pripravený učiteľ je kľúčom k rozvoju nových géniov, k inováciám a k formovaniu lepšieho zajtrajška. Nezabudni, tvoja práca nie je len o učebných plánoch a hodnoteniach, je to o investovaní do budúcnosti každého jedného žiaka. Preto sa oplatí robiť to čo najlepšie a čo najlepšie sa na to pripravovať. 

Prezenčné workshopy

poskytované aj ako aktualizačné vzdelávanie

AKO GAMIFIKOVAŤ VZDELÁVANIE?

Naučte sa využívať gamifikáciu v procese vyučovania. Počas workshopu nazrieme do teoretických princípov hier vo vzdelávaní, definujeme si hráčov = žiakov, na vlastnej koži si vyskúšame gamifikačné prvky vzdelávania, v pracovných skupinách si vytvoríme vlastné aktivity na vyučovanie s gamifikačnými prvkami, pozrieme sa na svet aj očami virtuálnej reality.

TRVANIE: minimálne 90 minút
LEKTOR:
Mgr. Michal Koricina, PhD. 

PSYCHOLÓGIA V KAŽDODENNOM
ŽIVOTE TRIEDY

Workshop sa zameriava na praktické aspekty psychológie a jej uplatnenie vo vzťahu k triednej dynamike a výučbe. Účastníci získajú užitočné nástroje na zlepšenie vzťahov s žiakmi, efektívnejšiu komunikáciu a riešenie konfliktov. Tento workshop pomôže pedagógom lepšie porozumieť psychologickým aspektom vyučovania a vytvoriť podporujúce učebné prostredie pre žiakov.

TRVANIE: minimálne 90 minút
LEKTORKA:
Mgr. Bc. Zuzana Petriľáková

MOTIVUJTE POMOCOU STORYTELLINGU

Tento interaktívny workshop je určený pre učiteľov, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti motivovať žiakov a posilniť učebný proces prostredníctvom príbehov. Účastníci sa dozvedia, ako efektívne využívať príbehy na zaujatie a pohľad na učivo z nového hľadiska. Workshop ponúkne praktické nástroje, príklady a cvičenia, ktoré pomôžu učiteľom vytvárať atraktívne a pútavé vyučovacie hodiny. 

TRVANIE: minimálne 90 minút
LEKTOR:
Mgr. Michal Koricina, PhD. 

ŠTUDENTOV SMARTFÓN
NIE JE NEPRIATEĽ

Tento interaktívny workshop je určený učiteľom, ktorí hľadajú spôsoby, ako zvýšiť angažovanosť a efektívnosť svojich žiakov v dnešnom digitálnom svete. Budeme preskúmavať rôzne mobilné aplikácie, ktoré sú užitočné pre vzdelávanie a ktoré môžu zlepšiť učebný proces. Účastníci sa dozvedia, ako tieto aplikácie môžu byť integrované do vyučovacieho plánu a ako pomáhajú posilniť kritické myslenie, komunikáciu a kreativitu študentov.

TRVANIE:  60-90 minút
LEKTORKA:
Mgr. Michal Koricina, PhD.

Inovatívne spôsoby práce
so žiakmi so ŠVVP v triede

Tento workshop je zameraný na poskytnutie nástrojov a techník učiteľom na inovatívne metódy práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede. Účastníci sa naučia, ako prispôsobiť svoj výučbový prístup individuálnym potrebám týchto žiakov a podporiť ich úspech vo vzdelávaní. Budeme sa venovať rôznym stratégiám diferenciácie, vrátane využitia technológií a inovatívnych učebných materiálov. Workshop tiež zdôrazní dôležitosť inkluzívneho vzdelávania a spolupráce s ďalšími odborníkmi na podporu žiakov so ŠVVP.

TRVANIE: minimálne 90 minút
LEKTORKA:
Mgr. Bc. Zuzana Petriľáková

NIE JE PREZENTÁCIA AKO PREZENTÁCIA

Tento praktický workshop je určený učiteľom, ktorí chcú zdokonaliť svoje schopnosti vytvárať atraktívne a profesionálne prezentácie pre svoje vyučovacie materiály. S využitím online nástroja Canva, sa dozviete, ako vytvoriť štýlové prezentácie, ktoré nebudú len informačné, ale aj esteticky pútavé. Workshop zahŕňa tipy na výber farieb, písma a grafiky, efektívne usporiadanie obsahu, a prácu s vizuálnymi prvky, ako sú obrázky a grafy.

TRVANIE:  60-90 minút
LEKTORKA:
Mgr. Michal Koricina, PhD.

Kritickým myslením učiteľa
ku kritickému mysleniu žiakov

Workshop sa zameriava na rozvoj kritického myslenia učiteľov, aby mohli efektívne podporovať kritické myslenie svojich žiakov. Účastníci sa naučia nástroje a metódy, ktoré im pomôžu posilniť kritické myslenie vo svojich triedach, budovať analytické schopnosti a podporovať diskusie a riešenie problémov vo vzdelávacom prostredí. Workshop poskytne učiteľom príležitosť zdokonaliť svoje pedagogické schopnosti a prispeje k rozvoju kritického myslenia u ich študentov.

TRVANIE: minimálne 90 minút
LEKTORKA:
Mgr. Bc. Zuzana Petriľáková

Vybrali ste si?

NAPÍŠTE NÁM A DOHODNIME SI DETAILY!

Formulár slúži na vyjadrenie záujmu o workshopy pre celý učiteľský kolektív, resp. min 10 účastníkov. 
Cena za realizáciu workshopu sa odvíja od miesta realizácie a počtu účastníkov.
Po vyplnení formuláru vás budeme kontaktovať s ponukou a bližšími informáciami. 

    O ktorý workshop by ste mali záujem